0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT40/1

408

Ø170 x H220
bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng