0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT40/3

1.287.000

Đế tròn hoặc dài
Ø170 x 220 (kích thước chóa)
Bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tính
Bảo hành 12 tháng