0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT40/1

408.000

Ø170 x H220
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tính
Bảo hành 12 tháng