0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT29/3

1.995.000

Đế tròn hoặc dài
Ø200 (kích thước chóa)
Bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tính
Bảo hành 12 tháng