0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT29/1

609.000

Ø200
bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tinh
Bảo hành 12 tháng