0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT17/1 chào màu hồng, vàng, bạc

471.000

Ø200
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tính
dây thả dài 1m, bạn muốn dài hơn thì mua thêm dây
Bảo hành 12 tháng