0918.133.619

Đèn thả thủy tinh hở đuôi đồng KTT.26/1B

730.000

Ø250 (chao thủy tinh)
(E27x1) chưa bao gồm bóng