0918.133.619

Đèn thả thiết kế thân đen 7 bóng KTTK23-7D

1.693.000

L900xH800
(E27x7) giá chưa bao gồm bóng
Chao trà hoặc khói
Bảo hành: 12 tháng