0918.133.619

Đèn thả thiết kế sừng hưu 6 tay KTTK.65-6

1.708.000

Ø800 x H300
Bóng E27 x 6 (giá chưa có bóng)
Bảo hành: 12 tháng