0918.133.619

Đèn thả thiết kế ống trúc 14 thân vàng KTTK.14/14

2.715.000

L1800 x H1050
Thân sơn: 2.715.000 vnd
Thân xi vàng đồng: 4.714.000 vnd
Bóng g9x14 có bóng
Bảo hành 1 năm