0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.92-6+1

2.285.000

Ø700 x H1100 Bóng G9 x 7
Bảo hành: 12 tháng