0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.70-6 xi vàng

1.264.000

L700
Bóng E27 x 6 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng