0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.05-5

817.000

L750 x H500
Thân sơn: 817.000đ
Thân Xi: 1.025.000đ
Bóng E27 x 5 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng