0918.133.619

Đèn thả pha lê thân vàng KTPL.02

3.937.000

L600 x H320 E14x18 giá: 4.285.000 vnd
L800 x H320 E14x12 giá: 5.857.000 vnd

Bảo hành 1 năm