0918.133.619

Đèn thả ngang KTTK.CD129/54 xi vàng

7.428.000

L1000 x H430
Bóng G4 x 54 (có bóng)
Bảo hành 12 tháng