0918.133.619

Đèn thả lòng đồng KTCF.10

690.000

Ø350xH370

(E27x1) chưa bao gồm bóng