0918.133.619

Đèn thả hiện đại KTTK.102

4.012.000

Ø600
E14 x 8 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 1 năm