0918.133.619

Đèn thả hera ngang chao trắng trong, trắng đục KTTK.HERA ngang 27

2.600.000

L900 (chao trắng trong và trắng đục)
Bóng G4 x 27 (có bóng)
Bảo hành: 12 tháng