0918.133.619

Đèn thả đuôi gỗ nhỏ vỏ trắng KT-TCF.01T

252.000

mẫu A: Ø180xH400 giá: 252.000vnd
mẫu B: Ø200xH450 giá 252.000vnd
mẫu C: Ø360xH300 giá 252.000vnd
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng