0918.133.619

Đèn thả deccor 9 bóng thân sơn vàng KTTK.16-9

2.304.000

L800xH800
(E27x9) giá chưa bao gồm bóng
Chao trà hoặc khói
Bảo hành: 12 tháng