0918.133.619

Đèn thả chao đen KT-TCF.012

159.000

Ø200, Ø260, Ø300 (E27x1) chưa bao gồm bóng