0918.133.619

Đèn thả cà phê KTCF.09

304.000

Ø280 x H200
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng