0918.133.619

Đèn thả bàn ăn K-TTK85N7

2.080.000

L1050 (chóa thủy tinh Ø120)
Bóng G9 x 7 bóng (giá đã có bóng)
Bảo hành 12 tháng