0918.133.619

Đèn thả 5 bóng thân xi vàng KTTK23-5V

1.233.000

L700xH800
(E27x5) giá chưa bao gồm bóng
Chao trà hoặc khói
Bảo hành: 12 tháng