0918.133.619

Đèn thả thủy tinh KTT.34-3

3.143.000 1.666.000

chao Ø100
bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng