0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.02 xi hồng

1.200.000 624.000

K260 x H260
Chao Ø 150
Bóng E27 x 1 (chưa bóng)
Bảo hành 12 tháng