0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.01-6

4.975.000 2.228.000

Kích thước: 650xH330
(E27x6) giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng