0918.133.619

Đèn thả thiết kế dây thừng 2 tầng KT-TTK.13-6+8

3.820.000 1.534.000

KÍCH THƯỚC: Ø600 x Ø800
(E27 x 14) giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng