0918.133.619

Đèn thả KTCF.41-3

2.514.000 1.307.000

Ø160 x H160
Bóng E27 x 1 (giá chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng