0918.133.619

Đèn thả thủy tinh tráng gương màu hồng, vàng, bạc KTT.14

242.000

Ø150 giá bán: 242.000vnd
Ø200 giá bán: 328.000vnd
Ø250 giá bán: 442.000vnd

Bòng E27x1 (giá chưa có bóng)