0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT43/1B

1.238.000

Ø250
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Chao thủy tinh trong
Bảo hành 12 tháng