0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT21/1 nắp đen

264.000

Ø150 : 264.000
Ø200 : 314.000
Ø250 : 382.000
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tinh nắp đen
Bảo hành 12 tháng