0918.133.619

Đèn thả thiết kế K-TTK83

2.043.000

Ø400: giá bán 2.043.000vnd
Ø500: giá bán 3.143.000vnd
Ø600: giá bán 4.715.000vnd
Bóng E27 x 3 (giá chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng