0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.77

4.904.000

W780 x H550
Bóng GYM x 19 (có bóng)
Bảo hành 12 tháng