0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.69

2.080.000

Ø1000 x H680 Bóng G9 x 8, 2.080.000đ
Ø1000 x H680 Bóng G9 x 12, 2.972.000đ
Bảo hành: 12 tháng