0918.133.619

Đèn thả thiết kế K-TTK20N2

1.493.000

L400x H400
Bóng G4x2 (giá đã có bóng)
Bảo hành 12 tháng