0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.107-6

1.118.000

L900 Bóng E27 x 6 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng