0918.133.619

Đèn thả thiết kế bồ công anh KTTK.58

1.634.000

Ø300 (12 bóng) 1.634.000đ
Ø400 (18 bóng) 1.932.000đ
Ø500 (24 bóng) 2.452.000đ
Bảo hành: 12 tháng