0918.133.619

Đèn thả thiết kế 6 hoa, 8 hoa KTTK.11

1.486.000

6 hoa: Ø740 x H420 1.486.000đ
Bóng E27 x 6 (giá chưa có bóng)
8 hoa: Ø880 x H420 2.228.000đ
Bóng E27 x 8 (giá chưa có bóng)
Bảo hành: 12 tháng