0918.133.619

Đèn thả thiết kế 6 bóng KTTK.18-6

1.697.000

Ø800
Bóng E27 x 6 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng