0918.133.619

Đèn thả pha lê TTK.71

1.932.000

L500 (13 bóng G4, có bóng) giá bán: 1.857.000vnd
L700 (19 bóng G4, có bóng) giá bán: 2.428.000vnd
Bảo hành: 12 tháng