0918.133.619

Đèn thả pha lê K-TPL6270T1000

17.287.000

Ø1000
Bóng E14 x 30 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng