0918.133.619

Đèn thả pha lê 1 vòng KTPL.10

3.268.000

Ø400 x H200: 3.268.000vnd
Ø600 x H200: 5.348.000vnd
Ø800 x H200: 7.056.000vnd
Bóng G4 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng