0918.133.619

Đèn thả pha lê KTPL.08

7.727.000

Ø800 x H550
Đuôi E14x14
Giá chưa tính bóng
Bảo hành 1 năm