0918.133.619

Đèn thả pha lê K-TPL09T800

Ø800, Bóng E14x8

Bảo hành bóng 12 tháng