0918.133.619

Đèn thả pha lê đẹp KTPL.6606

5.496.000

L600 x H350 E14x12 Giá bán: 5.285.000vnd
L800 x H200 E14x18 Giá bán: 6.714.000vnd

Giá chưa tính bóng