0918.133.619

Đèn thả ngang K-TTK21N5

2.672.000

L900x H350
Bóng E27x5 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng