0918.133.619

Đèn thả ngang 3 bóng KTHD.79

2.272.000

W800 x H1200
Bóng G9 x 3 (có bóng)
Bảo hành 12 tháng