0918.133.619

Đèn thả lông vũ KTTK.75

1.708.000

Ø600
Bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng