0918.133.619

Đèn thả khung sắt K-TCF35

225.000

AØ250
BØ250
CØ250
Bóng E27 x 1 (giá chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng